คอลเกตเข้าถึงเยาวชนมีควรได้รับความรู้และการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้นทั่วโลก

ทั่วโลก เยาวชนมากมายไม่มีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น อีกทั้งยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยช่องปากของตัวเอง โครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส เข้าถึงเยาวชนทั่วโลก คอลเกตมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนที่มีความใส่ใจต่อสุขอนามัยของตัวเองเพื่อสริมสร้างให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจและมีอนาคตสดใสต่อไป และนั่นคือพลังของรอยยิ่มที่สดใส.

คอลเกต เข้าถึง ทั่วโลก

โครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส คือโครงการที่นับได้ว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในด้านการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจสุขภาพปากและฟันของตัวเอง

 

หลักสูตรที่ได้รับรางวัล

แก่นแท้ของโครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใสคือหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับนี้ ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก อุปกรณ์การเรียนการสอนของคอลเกตมีความหลากหลายและได้รับการพัมนาให้เหมาะสมกับเยาวชนในหลาย ๆ ประเทศ ทั่วโลก.

ในสหรัฐอเมริกา เข้าถึงห้องเรียนของคอลเกตอยู่ใน 9 ใน 10 โรงเรียนอนุบาลทุก ๆ ปี เยาวชน 3.5 ล้านคนใน ห้าสิบรัฐ.

ทุกวันนี้ หลักสูตรของโครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ถูกแปลมากกว่า 30 ภาษา ในหลายประเทศและถูกบรรจุเป็นหลักสูตรถาวรแล้ว.

 

เข้าถึงชุมชน

ในบางประเทศ โครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส เป็นโครงการเคลื่อนที่ รถตรวจสุขภาพฟันเคลื่อนที่ของคอลเกตเดินทางสู่หลาย ๆ ชุมชน ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ความรู้และการตรวจสุขภาพฟัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถตรวจสุขภาพฟันเคลื่อนที่