ครู

เลือกดูอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับทุกช่วงอายุ เพื่อนำไปใช้ในห้องเรียน

กิจกรรมต่างๆ

รวมเพลงดอกเตอร์แรบบิทและผองเพื่อน
ฟังเพลงดอกเตอร์แรบบิทและผองเพื่อนทั้งหมด 

โปสเตอร์ขนาดเล็ก - การแปรงฟัน
เด็ก ๆ จะสนุกกับการเรียนรู้จากคำศัพท์และการแปรงฟัน 

โปสเตอร์ขนาดเล็ก - รอยยิ้มที่สดใส
เด็ก ๆ จะสนุกกับการเรียนรู้จากคำศัพท์และการแปรงฟัน 

หนังสือดอกเตอร์แรบบิทพบ อโลตามุส (สำหรับเด็กเล็ก)

หนังสือดอกเตอร์แรบบิทและผู้พิทักษ์ฟัน (สำหรับเด็กอนุบาล1 ภาษาอังกฤษ)

คำตอบอื่นๆ สำหรับครู

ดูวิดีโอใหม่ของเหล่าผู้พิทักษ์ฟัน