ร่วมโครงการ

อาสาสมัครเช่นคุณสามารถช่วยให้เด็ก ๆ มีสุขภาพปากและฟันที่ดีขึ้นได้

ร่วมโครงการ

ไม่ว่าคุณจะเป็น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม คุณสามารถช่วยให้เด็ก ๆ มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี เพื่ออนาคตที่สดใสได้

ในฐานะอาสาสมัคร คุณสามารถนำสื่อการเรียนการสอนของเราไปใช้ในชุมชนของคุณได้ง่าย ๆ เพียงดาน์วโหลดและเผยแพร่

อุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับอาสาสมัคร

ในส่วนนี้ คุณจะพบกันข้อมูลและสื่อการเรียนการสอนมากมายที่จะให้คุณนำไปใช้

ไปที่สื่อการเรียนการสอนสำหรับอาสาสมัคร