อุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับอาสาสมัคร

อาสาสมัครเช่นคุณสามารถช่วยให้เด็ก ๆ มีสุขภาพปากและฟันที่ดีขึ้นได้

อุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับอาสาสมัคร

การสอนเด็กอายุ 5-7 ปี
ข้อแนะนำสั้นๆ สำหรับการเผยแพร่อุปกรณ์การเรียนการสอน คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี

การสอนเด็กอายุ 8-9 ปี
ข้อแนะนำสั้นๆ สำหรับการเผยแพร่อุปกรณ์การเรียนการสอน คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส สำหรับเด็กอายุ 8-9 ปี

การสอนเด็กอายุ 10-12 ปี
ข้อแนะนำสั้นๆ สำหรับการเผยแพร่อุปกรณ์การเรียนการสอน คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส สำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี

ประกาศณียบัตร คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
ให้รางวัลกันเด็ก ๆ และครอบครัวของเขาด้วยประกาศณียบัตร คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส

คำมั่นสัญญา คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
ให้รางวัลกันเด็ก ๆ และชุมชนของเขาด้วยคำมั่นสัญญา คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส เผยแพร่คำมั่นสัญญานี้เพื่อฝึกฝนให้เด็ก ๆ ในชุมชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

รอยยิ้มที่สดใสของคุณ
สร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลช่องปากและฟันด้วยข้อแนะนำและขั้นตอนง่ายๆ ในการแปรงฟัน