ศูนย์ดูแลสุขภาพปากและฟันคอลเกต

เข้าใจความต้องการเฉพาะของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวในแต่ละช่วงชีวิต

สุขภาพปากและฟันในแต่ละช่วงอายุ

ค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสร้างรอยยิ้มที่สดใส

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ยาสีฟันสูตรใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและช่วยให้ฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติเป็นประกายสำหรับทุกรอยยิ้ม

ยาสีฟัน

แปรงสีฟันสำหรับทุกรอยยิ้ม ได้รับการออกแบบมาให้จับได้ถนัดมือและมีขนแปรงที่นุ่มนวล

แปรงสีฟัน

ทุกรอยยิ้มมีเอกลักษณ์และต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน คอลเกตมีทางออกสำหรับทุกๆ รอยยิ้ม

ค้นหาตามประโยชน์
ขนาดตัวอักษร

อะไรคือการครอบฟัน และการยึดฟันปลอม

อะไรคือการครอบฟัน และการยึดฟันปลอม
การครอบฟัน และการยึดฟันปลอมหรือสะพานฟัน ในที่นี้ ส่วนมากเป็นการใส่ฟันปลอมแบบถาวร ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ฟันปลอมแบบที่ถอดออกได้ นั้นเป็นฟันปลอมที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ทุกวัน ส่วนการครอบฟัน และการยึดฟันปลอมนั้น เป็นซีเมนต์ที่อยู่บนฟันแท้ หรือยึดติดกับฟันแท้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยทันตแพทย์เท่านั้น

การครอบฟัน คืออะไร
การครอบฟัน เป็นการครอบ หรือคลุมฟันที่เสียหายทั้งซี่ เพื่อทำให้ฟันซี่นั้นแข็งแรงขึ้น หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงาม หรือ เป็นระเบียบมากขึ้น การครอบฟันนั้นมักใช้พอร์เซเลน หรือเซรามิก เป็นส่วนประกอบซึ่งสามารถปรับสี ให้เข้ากับ สีฟันตาม ธรรมชาติได้ ส่วนวัสดุอื่นๆ เช่น ทอง และโลหะผสม อาครีลิค และเซรามิก จะมีความแข็งแรง มากกว่าพอร์เซเลน จึงแนะนำให้ใช้สำหรับที่ด้านหลังของฟัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้พอร์เซเลนเชื่อมติด กับภายนอกของโลหะ เพราะโลหะทั้งสองชนิดมีความแข็งแรงมากกว่า

ทันตแพทย์ของคุณสามารถแนะนำให้ทำการครอบฟันเพื่อ:

  • ใช้แทนการอุด ในกรณีที่ฟันซี่นั้นมีบริเวณที่ต้องอุดเยอะมาก เนื้อฟันเหลือน้อยเกินไป
  • ป้องกันฟันที่อ่อนแอจากการแตกร้าว
  • ซ่อมแซมฟันที่แตกร้าว
  • ใช้เป็นที่ยึดฟัน
  • ครอบฟันเพื่อแก้ไขปัญหาสีฟันไม่เท่ากันหรือมีฟันที่มีรูปร่างไม่ดี
  • ครอบฟันที่ได้รับการรักษารากฟันมาก่อน

ที่ยึดฟันปลอมทำงานได้อย่างไร
แนะนำให้ทำฟันปลอมแบบบริจด์ ถ้าฟันคุณหายไปมากกว่า 1 ซี่ ช่องว่างของฟันที่หายไป จะเป็นสาเหตุให้ฟันที่เหลือเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งที่ว่างในที่สุด ทำให้เกิดความไม่สมดุล เนื่องจากฟันที่หายไปอาจนำไปสู่โรคทางเหงือก และโรค TMJ (โรคข้อต่อขากรรไกร)

โดยปกติแล้วสะพานฟันจะทำหน้าที่แทนฟันที่หายไป ซึ่งส่วนใหญ่ทำมาจากปูนซีเมนต์สำหรับอุดฟัน เพื่อให้เหมือนฟันตามธรรมชาติ หรือยึดให้ติดกับช่องว่างรอบๆ ฟัน เรียกว่า ที่ค้ำ เพื่อยึดให้ติดกับสะพานฟันสำรองที่เรียกว่า Pontic ที่แนบติดกับฟันปลอมที่ครอบที่ค้ำไว้อยู่คุณสามารถเลือกวัสดุของที่ยึดฟันปลอมให้เป็นแบบเดียวกับที่ครอบฟันได้ ทันตแพทย์จะเป็น ผู้ช่วยคุณในการตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอะไร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟันที่หายไป หรือขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง ความสวยงาม และราคา สะพานฟันมักจะทำมาจากพอร์เซเลนหรือเซรามิกซึ่งเป็นวัสดุที่ เหมาะสมกับฟันปกติของคุณ

จะทำการครอบฟัน และที่ยึดฟันปลอมได้อย่างไร
ก่อนที่จะทำการครอบฟัน ฟันต้องมีขนาดเล็กลงที่จะใส่ที่ครอบฟันหรือสะพานฟันได้พอดีก่อน อาจมีการกรอฟันเพื่อลดขนาดของฟัน ทันตแพทย์ของคุณจะทำแม่พิมพ์ฟันเพื่อพิมพ์ฟันสำหรับ ที่ครอบฟัน ถ้าหากจะใช้พอสเลน ทันตแพทย์ของคุณจะกำหนดเฉดสีที่เหมาะสมสำหรับที่ครอบ ฟันและที่ยึดฟันปลอมเพื่อให้เหมาะกับสีของฟันที่มีอยู่

การใช้รอยพิมพ์เช่นนี้ ต้องใช้ห้องทดลองสำหรับทันตกรรมในการผลิตที่ครอบฟัน และที่ยึดฟันปลอมตามวัสดุที่ทันตแพทย์เป็นผู้กำหนด ที่ครอบฟันและที่ยึดฟันปลอมสำรองนี้จะนำมาครอบฟัน ที่เตรียมไว้สำหรับ ที่ครอบฟันและที่ยึดฟันปลอมถาวรที่กำลังผลิตอยู่ เมื่อที่ครอบฟันและที่ยึดฟันปลอมผลิตเสร็จแล้ว อันสำรองจะถูกถอดออก และใส่ชิ้นถาวรลงไปแทนที่โดยใช้ปูนอุดฟัน เป็นที่ยึด

ที่ครอบฟัน และที่ยึดฟันปลอมจะมีอายุการใช้งานอย่างไร
ที่ครอบฟันและที่ยึดฟันปลอมจะมีอายุการใช้งานตลอดชีวิต แต่บางครั้งก็อาจหลวมและหลุด ออกมาได้ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการใส่ให้แน่น และการเตรียมความสะอาดของฟันก่อนที่ จะใส่ที่ครอบฟันหรือสะพานฟันถาวรไป สะพานฟันอาจหลวมและทำให้กระดูกหรือฟันที่ยึดไว้ ถูกทำลายโดยเชื้อโรค การทำให้เหงือกและฟันแข็งแรงนั้น ต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสม ฟลูออไรด์สองครั้งต่อวัน และใช้ไหมขัดฟันทุกวัน นอกจากนี้ยังต้องไปพบทันตแพทย์ตามระยะ เวลาที่กำหนด และให้ทันตแพทย์ทำความสะอาด

เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากฟันปลอมและที่ยึดฟันปลอม ควรงดการเคี้ยวอาหารแข็ง น้ำแข็ง หรือของแข็งต่างๆ

ครอบฟัน
Porcelain Gold
ครอบฟันด้วยเซรามิคทั้งซี่ ครอบฟันทองทั้งซี่
สะพานฟัน
Space Bridge Cemented
เตรียมฟันให้พร้อมก่อนการใส่สะพาน สะพานฟันจะได้รับการปรับให้พอดีเพื่อความรู้สึกที่สบายก่อนการทำการยึดติด สะพานฟันที่ได้ยึดติดแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพปากและฟันที่ดีในทุกวัย

สุขภาพปากและฟันที่ดีในทุกวัย

คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการของฟันของบุตรหลานของคุณ ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 18 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทการดูแลสุขภาพปากและฟันและอาการต่างๆ

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  ติดต่อเรา
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย