ทันตกรรมเพื่อความงามและฟันขาวสดใส

มีทางเลือกอื่นในการพัฒนารอยยิ้มของเราหรือไม่?

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำการฟอกฟันขาวได้ การฟอกฟันไม่เหมาะสำหรับผู้ทีได้รับการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การครอบฟัน การตกแต่งฟันหน้า เพราะการฟอกฟันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีของวัสดุเหล่านั้นได้ ทำให้วัสดุนั้นกลับดูเด่นมากขึ้นหลังจากที่ฟันขาวแล้ว สำหรับกรณีเหล่านี้ คุณควรมองหาทางเลือกอื่นๆ เช่น การตกแต่งบูรณะฟัน  

  
การเคลือบฟันเทียม คือพอซเลนหรือพลาสติกบางๆ ที่ถูกติดกาวไว้ฟันหน้า สำหรับฟันที่สีเปลี่ยนไปมากๆ หัก หรือ บิ่น เคลือบฟันเทียมจะมีความคงทนและสวยงาม ยากต่อการเปลี่ยนสี ทำให้ผู้คนต่างนิยมใช้เพื่อรอยยิ้มที่สวยงาม    
เคลือบฟันเทียมมี 2 ชนิดคือ:

  • เคลือบโดยใช้วัสดุที่ถูกผลิตชึ้นตามลักษณะของฟันแต่ละซี่  ซึ่งต้องมีการพิมพ์ฟันก่อน คนไข้จึงต้งอไปพบทันตแพทย์สองครั้ง การเคลือบแบบนี้ มีอายุการใช้งาน 10-15 ปี หรืออาจมากกว่านั้น
  • เคลือบเลยโดยไม่มีการพิมพ์ฟัน  ซึ่งคนไข้ต้องพบทันตแพทย์เพียงครั้งเดียว การเคลือบแบบนี้มีราคาถูกกว่าแบบแรกมาก แต่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าคือเพียง 5-7 ปีเท่านั้น

การอุด/เติมฟันสีธรรมชาติ โดยการใช้เรซินผสมเพื่อที่จะเติมฟันที่หักหรือบิ่น เติมช่องฟัน และเปลี่ยนรูปทรงหรือสีฟัน และจากที่ทำการขูดผิวฟันออกเพียงบาง ๆ จนผิวฟันมีความหยาบเล็กน้อยเพื่อให้วัสดุสามารถยึดเกาะได้ ทันตแพทย์จะใช้เรซินใส่เข้าไป แต่งสี และจัดรูปทรงตามที่ต้องการ ฉายแสงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และหลังจากนั้นจึงทำการขัด   

  • หลายๆ คนเลือกการอุดฟันสีธรรมชาติแทนการอุดฟันสีเงินแบบเดิม เนื่องจากดูเป็นธรรมชาติกว่าเพราะเป็นสีเดียวกับฟัน  

ข้อเสียของการอุดฟันชนิดนี้คือมีราคาสูง และวัสดุชนิดนี้ดูดซับสีได้ง่าย

  • ทำให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ง่ายสำหรับผู้สูบบุหรี่  

ทันตแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำกับคุณว่าการเคลือบฟันเทียม หรือการอุดฟันสีธรรมชาติ จะเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคุณ

 

Copyright © 2002, 2003 Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  ติดต่อเรา
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย