ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพปากและฟัน

Triple action bristles to clean deep
  - Long middle bristles
    clean between teeth
  - Angled outer bristles
    clean along the gumline
  - Short inner bristles
    clean the surface of
    teeth
Sleek, ergonomic handle for greater maneuverability while you brush
Comfortable handle with rubber grip

 Full Head and Compact Head


ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  ติดต่อเรา
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย