ยกระดับการ
ป้องกันฟันผุ

คอลเกตใช้เวลาวิจัยกว่า 8 ปี กับคน 14,000 คน
เพื่อคิดค้นนวัตกรรมล่าสุดในการป้องกันฟันผุ
Sugar Acid Neutralizer ช่วยปรับสภาพ
ความเป็นกรดที่เกิดจากน้ำตาล สาเหตุอันดับหนึ่ง
ของการเกิดฟันผุ
นอกจากนี้ยังมีฟลูออไรด์และแคลเซียมช่วย
ทำให้ฟันแข็งแรง ทำให้หมดกังวลเรื่องฟันผุ

Colgate Máxima Proteção Anticáries mais NEUTRAÇŨCAR

เทคโนโลยี Sugar Acid Neutralizer™
ทำงานอย่างไร

1
Step 1 Step 1

อาหารและเครื่องดื่ม ส่วนใหญ่มัก
มีน้ำตาลเป็นส่วนผสม ซึ่งเมื่อเรา
รับประทานเข้าไปจะก่อตัวทำให้เกิด
คราบพลัคที่บริเวณผิวฟัน

Next Step
2
Step 2
Step 2

แบคทีเรียในคราบพลัคจะเปลี่ยน
น้ำตาลให้กลายเป็นกรดและส่งผล
ให้เคลือบฟันเปราะบาง
จนก่อให้เกิดฟันผุในที่สุด

Next Step
3
Step 3

ด้วยเทคโนโลยี
Sugar Acid Neutralizer™
ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดที่เกิด
จากน้ำตาล นอกจากนี้ฟลูออไรด์
และแคลเซียมยังเข้าไปฟื้นฟูแร่ธาตุ
ของฟันที่สูญเสียไปให้ดีขึ้นได้
ผลลัพธ์ที่ได้จึงมากกว่ายาสีฟัน
ป้องกันฟันผุทั่วไป*
*เมื่อเปรียบเทียบกับยาสีฟันคอลเกต
สูตรฟลูออไรด์ทั่วไป

Back to Top