Is your diet putting your smile at risk?


การบริโภคน้ำตาลมากเกินไปเป็นสาเหตุของฟันผุ ถึงแม้ว่าคุณจะมีนิสัยการกินที่ดี แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ คุณก็อาจมีความเสี่ยงต่อการสึกกร่อนของฟัน

ฟันที่มีการสัมผัสกับสภาวะที่เป็นกรดเป็นระยะเวลานาน อาจทำลายหรือกัดกร่อนผิวของเคลือบฟัน

สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณจิบเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดเป็นระยะเวลานานๆ มากกว่าการบริโภคพร้อมกับอาหาร และเมื่อสัมผัสกับกรดอยู่บ่อยครั้ง กระบวนการปกป้องช่องปากตามธรรมชาติอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ และการสึกกร่อนของฟันก็จะเกิดเร็วขึ้น บางครั้งผลจากการสึกกร่อนอาจเกิดจากส่วนในที่อ่อนแอของฟันที่ถูกเปิดออก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียวฟัน

คุณอาจมีความเสี่ยงหรือไม่?
ค้นหาว่าอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดชนิดใดบ้างที่อาจทำให้คุณอาจมีความเสี่ยงต่อชั้นเคลือบฟันของคุณ

-
ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  ติดต่อเรา
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย