คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบอย่างเร็วสำหรับคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ

คำถาม:

ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันคอลเกต โททอล* ทั้งหมดได้รับการประทับตรารับรองจากสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศแคนาดาด้วย ใช่หรือไม่?

คำตอบ:

ใช่ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันคอลเกต โททอล* ทั้งหมดได้รับการยอมรับจากสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศแคนาดา (CDA) ซึ่งจะมอบตราประทับรับรองให้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันคอลเกต โททอล*ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศแคนาดา (CDA).
ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย