คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบอย่างเร็วสำหรับคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ

คำถาม:

มีปริมาณฟลูออไรด์อยู่เท่าไหร่ในยาสีฟัน?

คำตอบ:

ส่วนประกอบหลักของยาสีฟันจะมี โซเดียมฟลูโอไรด์อยู่ในปริมาณ 0.243 เปอร์เซ็นต์ หรือ โซเดียม โมโนฟลูออโรฟอสเฟต อยู่ในปริมาณ 0.76% เปอร์เซ็นต์.
ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย