คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบอย่างเร็วสำหรับคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ

คำถาม:

คราบพลัคหรือคราบแบคทีเรียบนผิวฟันคืออะไร?

คำตอบ:

คราบพลัคหรือคราบแบคทีเรียมีลักษณะเหนียวและเป็นแผ่นฟิล์มที่ก่อตัวสะสมอยู่บนผิวฟันโดยแบคทีเรียและน้ำลาย การใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดและการแปรงฟันที่ดีเป็นประจำทุกวันสามารถขจัดคราบแบคทีเรียบนผิวฟันได้
หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคราบพลัคหรือคราบแบคทีเรียบนผิวฟัน "คราบพลัคหรือคราบแบคทีเรียบนผิวฟัน?"
ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย