คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบอย่างเร็วสำหรับคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ

คำถาม:

การใช้ยาสีฟันคอลเกต โททอล® มีความปลอดภัยใช่หรือไม่?

คำตอบ:

ใช่ ยาสีฟันคอลเกต โททอล® มีความปลอดภัยสามารถใช้ได้ทุกวัน มีการวิจัยมากมายที่สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการใช้ผลิคภัณฑ์คอลเกต นอกจากนั้น ก่อนที่จะออกวางจำหน่ายในท้องตลาดสหรัฐอเมริกา สำนักคณะกรรมการอาหารและยาได้ทำการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคอลเกตนั้นผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้ว และยังมีรายงานการวิจัยอีกจำนวน 5 ฉบับซึ่งสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาสีฟัน สมาคมทันตแพทย์อิสระในอีก 30 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสมาคมทันตแพทย์ของประเทศอังกฤษ ต่างก็มอบตราประทับรับรองอนุญาตให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟันคอลเกต โททอล® ได้
ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย