คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบอย่างเร็วสำหรับคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ

คำถาม:

ควรนัดพบทันตแพทย์บ่อยแค่ไหน?

คำตอบ:

สมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศแคนาดา (CDA) แนะนำว่าควรไปพบทันตแพทย์เพื่อทำความสะอาดฟันทุก 6 เดือน สำหรับปัญหาสุขอนามัยในช่องปากนั้น ทันตแพทย์จะแนะนำทางเลือกการรักษาและดูแลสุขภาพฟันแบบหลากหลาย โดยจะแตกต่างไปตามความยาก ระยะเวลา และราคา ตัวอย่างหนึ่งเช่นการทำทันตกรรมรากเทียม สะพานฟันหรือฟันปลอมก็สามารถทดแทนฟันที่ถูกถอนทิ้งได้ วิธีการที่เลือกนั้นจะขึ้นอยู่กับการความต้องการของคนไข้ และการที่คนไข้และทันตแพทย์ปรึกษากันจะทำให้สามารถเลือกวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาได้ ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้จะกลายเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน โดยทันตแพทย์ควรอธิบายเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาแต่ละประเภท ทั้งประโยชน์และข้อเสียด้วย คนไข้ก็ควรพูดคุยกับทันตแพทย์ถึงความต้องการของตน และสอบถามหากมีข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อคำแนะนำในการรักษาที่ได้รับ
ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย