สุขภาพช่องปากที่ดีทำให้สุขภาพแข็งแรง?

รายงานการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าเหงือกอักเสบเรื้อรัง (โรคปริทนต์อักเสบ**) มีความเชื่อมโยงกับโรคหัวใจ มีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่กล่าวถึงความเชื่อมโยงในแง่ที่โรคปริทนต์อักเสบมีผลกระทบต่อสุขภาพของหัวใจ ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าแบคทีเรียอาจเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางช่องปากและมีความเป็นไปได้ที่จะสะสมตัวอยู่ในเซลส์ที่กักเก็บไขมันในเส้นเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคหัวใจได้ อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคปริทนต์ก็อาจมีอิทธิพลเช่นเดียวกัน รายงานการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ได้ทดสอบการสะสมของแบคทีเรียซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหงือกอักเสบเรื้อรังและทำให้ผนังเส้นเลือดหนาขึ้นซึ่งเป็นอาการที่พบในโรคหัวใจ หลังจากทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 650 ราย ผู้ตรวจสอบได้สรุปว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างการที่ผนังของเส้นเลือดหนาขึ้นและการสะสมของคราบแบคทีเรียที่พบบนฟันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปริทนต์อักเสบ**

โปรดแจ้งทันตแพทย์ของคุณ หากคุณมีภาวะเป็นโรคหัวใจและการรักษาที่คุณได้รับอยู่ เพื่อจะได้บันทึกลงในประวัติด้านสุขภาพและประสานงานด้านการรักษากับแพทย์ประจำตัวคุณต่อไป

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย