สุขภาพช่องปากที่ดีทำให้สุขภาพแข็งแรง?

ผู้ป่วยทันตกรรมควรแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบเกี่ยวกับภาวะโรคหัวใจของตน
เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ของคุณทราบว่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือเพิ่งผ่านการผ่าตัดโรคหัวใจเมื่อไม่นานนี้ ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาด้านทันตกรรม.

เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ของคุณทราบว่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือเพิ่งผ่านการผ่าตัดโรคหัวใจเมื่อไม่นานนี้ ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาด้านทันตกรรม

เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดมีเลือดออกในช่องปาก แบคทีเรียในช่องปากจะสามารถเข้าสู่กระแสเลือดและเดินทางไปสู่หัวใจได้ ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะของหัวใจที่ไม่ปกติ แบคทีเรียอาจทำให้เกิดการอักเสบของลิ้นหัวใจหรือเนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจได้

เกิดขึ้นได้อย่างไร? โรคเหงือกอักเสบ คือการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะภายนอก สำหรับโรคหัวใจ ทฤษฎีหนึ่งกล่าวไว้ว่าโรคเหงือกอักเสบเป็นสาเหตุให้แบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดและสะสมตัวอยู่ในเซลส์ที่กักเก็บไขมันในเส้นเลือด ซึ่งสามารถทำให้เกิดภาวะเลือดจับตัวเป็นลิ่ม และอาจนำไปสู่หัวใจวายได้

การให้ยาก่อนการรักษา- ให้ยาปฏิชีวนะก่อนการรักษาอาจมีความจำเป็นต่อการรักษาด้านทันตกรรม เช่น การทำความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์ การถอนฟัน การผ่าและดูดเอาเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออกช่องปาก การฉีดสารบางประเภทและการผ่าตัดภายในช่องปาก

โปรดปรึกษาทันตแพทย์หากสุขภาพของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การไปพบทันตแพทย์ครั้งล่าสุด หรือหากเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • เข้ารับการผ่าตัดหัวใจภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
  • เข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
  • เข้ารับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ (Pacemaker)
  • มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูมาติก
  • มีประวัติเสียงหัวใจผิดปกติเนื่องจากลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ
  • การอักเสบของลิ้นหัวใจหรือเนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
  • ภาวะที่เลือดหมุนเวียนไปที่ปอดมากเกินไป
  • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจ
  • ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ

ทันตแพทย์ของคุณอาจปรึกษากับแพทย์ประจำตัวที่รักษาคุณหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเพื่อวินิจฉัยว่าควรให้ยาปฏิชีวนะชนิดใดกับคุณ ออกใบสั่งยาให้คุณสำหรับการมาพบทันตแพทย์ครั้งต่อไปและคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิด ควรทิ้งใบสั่งยาที่หมดอายุซึ่งอาจทำให้คุณป่วยได้
ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย