สุขภาพช่องปากที่ดีทำให้สุขภาพแข็งแรง?

อาการอักเสบและโรคเหงือก

เคล็ด ไม่ (ลับ) เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี

อ.ทพญ. กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ

สวัสดีค่ะ วันนี้คุณหมอมีเทคนิคการดูแลสุขภาพช่องปากให้ห่างไกลจากโรคเหงือกและโรคปริทันต์ มาฝากค่ะ เคล็ดลับง่ายๆ เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงนี้ เริ่มจากการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคปริทันต์ นั่นคือ การงดสูบบุหรี่ รวมถึงการรักษาควบคุมโรคเบาหวาน และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุก 6 เดือน ซึ่งเคล็ดลับที่สำคัญ ที่สุดก็คือ การควบคุมอนามัยช่องปากโดยการแปรงฟันให้ถูกวิธี โดยการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันเป็นประจำทุกวัน ซึ่งขั้นตอนการแปรงฟันและวิธีการทำความสะอาดซอกฟันที่ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้

4 ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

1. การทำความสะอาดผิวฟันด้านนอก
วางขนแปรงติดกับขอบเหงือก ทำมุม 45 องศา โดยฟันบนให้วางขนแปรงชี้ขึ้น จากนั้นขยับขึ้นลงเบาๆ เป็นช่วงสั้นๆ ประมาณ
10 ครั้งแล้วปัดลง ส่วนฟันล่างให้ขนแปรงชี้ลง จากนั้นขยับขึ้นลงเบาๆ เป็นช่วงสั้นๆ เช่นกันแล้วปัดขึ้น ค่อยๆ แปรงทีละซี่แล้ว
ค่อยขยับไปแปรงซี่ถัดไปจนทั่วทั้งปาก
2. การทำความสะอาดผิวด้านในของฟัน
วางขนแปรงเช่นเดียวกับการแปรงฟันด้านนอก โดยวางขนแปรงติดกับขอบเหงือก และทำมุม 45 องศากับฟัน โดยฟันบนให้ วางขนแปรงชี้ขึ้นและฟันล่างให้ขนแปรงชี้ลง จากนั้นขยับขึ้นลงเบาๆ เป็นช่วงสั้นๆ ประมาณ 10 ครั้ง แล้วปัดลงในฟันบนและปัด ขึ้นในฟันล่าง ประมาณ 10 ครั้งเช่นกัน ซึ่งการแปรงฟันในบริเวณหลังฟันบน ควรระวังการวางขนแปรงผิดตำแหน่งโดยไปวางที่ เพดานแทนการวางที่ขอบเหงือก ส่วนการแปรงฟันในบริเวณหลังฟันล่าง ควรระวังไม่ให้ลิ้นดันแปรงขึ้นทำให้ขนแปรงไม่ได้อยู่ ที่ขอบเหงือก ดังนั้นในการฝึกแปรงฟันในระยะแรกๆ จำเป็นต้องมองกระจกขณะแปรงฟัน และไม่ควรใช้ยาสีฟันมากเนื่องจาก ฟองจากยาสีฟันทำให้มองไม่เห็นตำแหน่งของขนแปรงที่ถูกต้อง
3. การทำความสะอาดฟันด้านหลังของฟันหน้า
วางหัวแปรงในแนวตั้งบริเวณด้านหลังของฟันหน้าด้านบนและด้านล่าง ขยับแปรงในลักษณะถูขึ้นลงในแนวตั้งเบาๆ ประมาณ
10 ครั้ง จากนั้นดึงขนแปรงมาทางด้านปลายฟันอีก 10 ครั้ง เมื่อครบแล้วจึงขยับไปแปรงซี่ถัดไป ที่สำคัญควรแปรงช้าๆ
และแปรงฟันไปทีละซี่
4. การทำความสะอาดฟันกราม
วางขนแปรงบริเวณด้านบนของฟันกราม จากนั้นใช้แปรงถูไปมาตามแนวฟัน ประมาณ 10 ครั้ง ทั้งฟันกรามด้านบนและด้านล่าง
วิธีการใช้ไหมขัดฟัน
ดึงไหมขัดฟันยาว 12-18 นิ้ว โดยใช้ไหมพันรอบนิ้วกลางของทั้ง 2 มือ จากนั้นใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับเส้นไหมให้เหลือตรงกลาง
ประมาณ 1-2 นิ้ว สอดไหมขัดฟันเบาๆ เข้าระหว่างซี่ฟันและร่องเหงือก โดยโอบไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ขยับเส้นไหมขึ้นลง
3-4 ครั้ง แล้วโอบไหมให้แนบกับฟันอีกด้านหนึ่งและทำเช่นเดียวกัน เมื่อเสร็จจากซอกฟันแต่ละซอก ให้เลื่อนเส้นไหมจากนิ้ว
กลางครั้งละ 1.5-2 นิ้ว เพื่อที่จะได้ใช้เส้นไหมที่สะอาดและเหนียว สำหรับขัดซอกฟันถัดไปจนครบทุกซี่ในปาก
วิธีการใช้แปรงซอกฟัน
วางแปรงให้แนบด้านใดด้านหนึ่งของซอกฟัน โดยดันขนแปรงให้ชิดขอบเหงือกและผิวฟัน ถูแปรงซอกฟันเข้าออกประมาณ 10 ครั้ง จากนั้นเลื่อนแปรงมาแนบอีกด้านหนึ่งของซอกฟันแล้วถูเข้าออกอีก 10 ครั้งเช่นเดียวกัน เมื่อทำความสะอาดเข้าออก จากด้านนอกแล้ว ควรทำซ้ำโดยถูจากด้านในออกไปด้านนอกด้วย
วิธีการใช้แปรงกระจุก
แปรงสีฟันมีขนแปรงเพียงกลุ่มเดียวที่ใช้บริเวณที่แปรงสีฟันเข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณที่มีฟันซ้อนเก และฟันกรามซี่สุดท้าย
ซึ่งเป็นการแปรงเสริมหลังจากใช้แปรงสีฟันธรรมดา โดยวางแปรงที่ตัวฟันชิดขอบเหงือก และลากแปรงกลับไปกลับมาตาม
คอฟันทีละซี่ ประมาณ 10 ครั้ง

วิธีการทำความสะอาดด้วยผ้ากอซ
พับผ้ากอซในแนวนอนให้มีความกว้างเหมาะสมกับความสูงของฟัน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ขัดด้านข้างของฟันที่ติดกับช่องว่างหรือด้าน ข้างของฟันที่ห่างมากๆ โดยการโอบแถบผ้ากอซเข้าหาฟันและถูไปมาในแนวนอนประมาณ 5-10 ครั้ง

เห็นมั้ยคะว่าการดูแลสุขภาพช่องปากให้ห่างไกลจากโรคเหงือกและโรคปริทันต์นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณดูแลเหงือกและ ฟันอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เท่านี้ก็ทำให้คุณมีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงและอยู่กับเราไป ได้นานๆ แล้วล่ะค่ะ
ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย