สุขภาพช่องปากที่ดีทำให้สุขภาพแข็งแรง?

อาการอักเสบและโรคเหงือก

ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมักจะกล่าวถึงลำดับขั้นของโรคเหงือกโดยแบ่งสภาพตามแต่ละขั้น ดังนี้:

 • อาการเหงือกอักเสบ:จัดว่าเป็นระยะแรกเริ่มสุดอาการเหงือกอักเสบมีสาเหตุมาจากคราบแบคทีเรียบนผิวฟันที่ก่อตัวขึ้นบริเวณขอบเหงือก ถ้าการแปรงฟันหรือการขัดฟันทุกวันไม่ได้กำจัดคราบแบคทีเรียบนผิวฟัน ก็จะก่อให้เกิดสารเคมีซึ่งจะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณเหงือกระคายเคืองและเป็นสาเหตุของอาการเหงือกอักเสบ คุณอาจจะสังเกตได้จากการมีเลือดออกในระหว่างการแปรงฟันและขัดฟัน ในระยะเริ่มแรกนี้ยังคงไม่มีอาการรุนแรงมากนัก เพราะกระดูกรากฟันและเนื้อเยื่อที่เชื่อมติดกับฟันยังคงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก.
 • โรคปริทันต์อักเสบ**:ในระยะเริ่มต้น กระดูกฟันและเส้นใยที่เชื่อมฟันเข้าไว้ได้ถูกทำลายขนาดหนักกลับคืนมาไม่ได้ เหงือกของคุณกำลังเริ่มก่อร่องลึกปริทันต์ใต้ขอบเหงือกซึ่งจะเป็นตัวดักจับอาหารและคราบแบคทีเรียบนผิวฟัน โดยปกติแล้วการรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันอาการการรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ แต่ถ้าโรคปริทันต์มีอาการรุนแรงมากขึ้น เส้นใยและกระดูกฟันก็จะถูกทำลายและทำให้ฟันของคุณโยกหรือหลวมซึ่งจะมีผลกระทบกับการเคี้ยวอาหาร ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ อาจจะต้องมีการถอนฟันทิ้งไปในที่สุด.

รู้ได้อย่างไรว่ามีอาการเหงือกอักเสบ?
โรคเหงือกอักเสบสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย แต่ส่วนมากมักเกิดกับวัยผู้ใหญ่ โรคเหงือกสามารถรักษาให้หายได้ หากพบในระยะแรก แนะนำว่าควรพบทันตแพทย์เมื่อสังเกตเห็นอาการเหล่านี้:

 • เหงือกมีอาการบวมแดง หรือเปราะบาง
 • มีเลือดออกที่เหงือกขณะแรงฟันหรือขัดฟัน
 • ฟันที่ดูยาวขึ้นเพราะเหงือกร่นหรือห่างออก
 • เหงือกที่แยกห่างกันหรือถูกดึงห่างออกจากซี่ฟัน ซึ่งก่อให้เกิดร่องปริทันต์
 • ความเปลี่ยนแปลงของฟันที่ไม่พอดีขณะที่เคี้ยวอาหาร
 • หนองระหว่างฟันและเหงือก
 • มีปัญหากลิ่นปากหรือรสชาติแปลกๆ ภายในช่องปากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สามารถป้องกันและรักษาโรคเหงือกอักเสบอย่างไร?
คุณสามารถป้องกันโรคเหงือกอักเสบ โดย:

 • แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ
 • ขัดฟันทุกวันเพื่อทำความสะอาดฟันบริเวณที่แปรงไม่ถึง
 • รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะเพื่อให้ได้ปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

โรคปริทันต์อักเสบ** สามารถรักษาได้โดยพบผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมเท่านั้น การรักษาจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

 • กำจัดคราบแบคทีเรียบนผิวฟันและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปริทันต์อักเสบ**
 • ชะลอความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบ**

ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมอาจจะใช้วิธีการขูดหินปูนซึ่งจะช่วยกำจัดคราบแบคทีเรียบนผิวฟันและแบคทีเรียซึ่งรวมกันเป็นร่องก่อให้เกิดโรคปริทันต์ ภายหลังจากการ ขูดหินปูนหรือการทำความสะอาดอย่างเชี่ยวชาญ คนไข้จำเป็นต้องหมั่นรักษาดูแลสุขภาพภายในช่องปากโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นแบบแผนในการช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบ.

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย