สุขภาพช่องปากที่ดีทำให้สุขภาพแข็งแรง?

สำรวจสภาวะอื่นๆ

การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของโรคปริทนต์อักเสบ. การสูบบุหรี่ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปสู่เยื่อหุ้มฟันบกพร่อง ซึ่งจะทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านแบคทีเรียสาเหตุของโรคปริทนต์อักเสบ และไม่สามารถสร้างเนื้อเยื่อหลังจากการรับการรักษาแล้ว รายงานการวิจัย เมื่อไม่นานมานี้ได้ตรวจสอบผลกระทบจากการเลิกสูบบุหรี่กับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคปริทนต์อักเสบแบบไม่ใช้วิธีการผ่าตัด ผู้ตรวจสอบรายงานว่าผู้ป่วยที่เลิกสูบบุหรี่จะมีผลการรักษาที่ดีขึ้นและร่องลึกปริทันต์จะลดลงด้วยเมื่อเทียบกับกลุ้มผู้ป่วยที่ไม่เลิกสูบบุหรี่.

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟันขาวกระจ่างใสและการขจัดคราบได้ โดยคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านบทความจาก InteliHealth, Inc.

โรคระบบทางเดินหายใจ

ผู้ป่วยที่พักอยู่ในสถานดูแลระยะยาวจะมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการพัฒนาของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดบวมหรือนิวโมเนีย สุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีนับเป็นอีกสาเหตุของการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เชื่อกันว่าแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจจะพบอยู่ในคราบพลัคหรือคราบแบคทีเรียบนผิวฟัน ก่อนหน้านี้มีการวิจัยซึ่งพบว่าในสถานดูแลระยะยาวที่ผู้ป่วยดูแลทำความสะอาดสุขอนามัยในช่องปากเป็นประจำทุกวันจะมีจำนวนของการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ลดลง รายงานการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ได้ทำการตรวจสอบระดับของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจที่พบอยู่ในคราบพลัคหรือคราบแบคทีเรียบนผิวฟันของผู้ป่วยที่พักอยู่ในสถานดูแลระยะยาว โดยผู้ตรวจสอบพบว่าคราบพลัคหรือคราบแบคทีเรียบนผิวฟันเป็นแหล่งของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ และยังมีข้อเสนอแนะว่าควรสร้างแบบแผนวิธีการสำหรับดูแลสุขอนามัยในช่องปากเพื่อลดการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจในประชากรกลุ่มนี้.


โรคหัวใจรูมาติก

โรคปริทนต์อักเสบ** และโรคหัวใจรูมาติก มีลักษณะที่เหมือนกันในแง่ที่ว่าเป็นอาการอักเสบและส่งผลให้เนื้อเยื่อถูกทำลายและสูญเสีย มีการสมมติฐานว่าความเหมือนกันนี้ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างโรคทั้งสอง โดยโรคปริทนต์อักเสบ** อาจมีอิทธิพลต่อโรคหัวใจรูมาติก และในทางกลับกันด้วยเช่นเดียวกัน รายงานการวิจัย เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการศึกษาว่าปัจจัยอะไรที่โรคปริทนต์อักเสบ**จะมีผลกระทบต่อโรคหัวใจรูมาติก โดยการวัดระดับของเครื่องบ่งชี้ทางชีวเคมีและการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นทั้งสองโรค ผลลัพธ์ที่ได้ระบุว่าการรักษาโรคปริทนต์อักเสบ**อาจมีผลกระทบต่อเครื่องบ่งชี้ทางชีวเคมีและการรักษาโรคหัวใจรูมาติก

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย