สุขภาพช่องปากที่ดีทำให้สุขภาพแข็งแรง?

สำรวจสภาวะอื่นๆ

ฟันขาวกระจ่างใสและการขจัดคราบ
โดย InteliHealth, Inc
วารสารของสมาคมทันตแพทยสภาแห่งสหรัฐอเมริกา (ADA) ได้ประเมินว่าทันตแพทย์ที่ให้บริการการฟอกฟันขาว ซึ่งก็คือกระบวนการที่ทำให้ฟันขาวกระจ่างใสและช่วยขจัดคราบต่างๆ และรวมถึงการเปลี่ยนสีฟันด้วย การฟอกฟันขาวจัดว่าเป็นการทันตกรรมเพื่อความงามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของฟันในราคาไม่สูงและมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเท่ากับเทคนิคอื่นๆ เช่น การเคลือบผิวฟัน สำหรับคุณที่มีฟันผุขนาดใหญ่ไม่ควรเข้ารับการฟอกฟันขาว จะต้องได้รักษาอาการฟันผุก่อน แต่หากปัญหาหลักของคุณคือฟันที่มีคราบสกปรกไม่ขาวใส การฟอกฟันขาวนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง.

ขั้นตอนการฟอกฟันขาว
การฟอกฟันขาวมี 2 วิธี นั่นคือ การฟอกฟันขาวที่คลินิคทันตกรรมและการฟอกฟันขาวด้วยตนเองที่บ้าน ทั้งสองวิธีก็ได้ผลเท่ากัน แต่การฟอกฟันขาวที่คลินิคทันตกรรมจะมีข้อดีตรงที่ทันตแพทย์จะเป็นผู้ดูแลขั้นตอนต่างๆ และพัฒนาการอย่างใกล้ชิด.

การฟอกฟันขาวที่คลินิคทันตกรรม จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง และอาจต้องมาพบทันตแพทย์ถึง 3 ครั้ง แต่สิ่งที่คุณจะได้รับคือ:

  • ทันตแพทย์จะเริ่มจากการตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมฟันจึงมีสีผิดปกติ ประเภทของคราบต่างๆ เช่น คราบที่มีสาเหตุมาจาก สารเตตตราไซคลิน การสูบบุหรี่ หรือการดื่มกาแฟ จะมีผลตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกัน.
  • ทันตแพทย์อาจถ่ายรูปฟันของคุณ ซึ่งนับเป็นวิธีที่ดีมากในการตรวจสอบว่าการรักษาคืบหน้าไปมากเท่าใด และอาจกำหนดระดับความรุนแรงของคราบต่างๆ ด้วย.
  • เมื่อวินิจฉัยเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะทำความสะอาดฟันของคุณ แล้วจึงเริ่มต้นขั้นตอนการฟอกฟันขาวต่อไป.
  • ทันตแพทย์จะทาเจลบนเหงือกเพื่อป้องกันสารฟอกขาว.
  • จากนั้นทาสารฟอกขาว ส่วนมากสารที่ใช้กับการฟอกฟันขาวที่คลินิคทันตกรรม จะเป็นประเภท ไฮโดรเย่น เพอร์ออกไซด์ สารฟอกขาวบางประเภทจะทำงานด้วยลำแสงชนิดพิเศษ.
  • • หากฟันของคุณมีสีที่ผิดปกติมาก อาจต้องทำการฟอกขาวเองเพิ่มเติม กรณีนี้ทันตแพทย์จะจ่ายกระบอกสำหรับเคลือบฟันด้วยตัวเอง ซึ่งจะบรรจุเจลฟอกฟันขาว และให้สวมไว้ในปากวันละหลายชั่วโมงต่อวัน โดยมากจะใช้ช่วงกลางคืน.
  • การฟอกฟันขาวอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงได้ ในบางรายอาจเกิดอาการเสียวฟันมากขึ้นชั่วคราว อาจทำให้เหงือกระคายเคืองได้อีกด้วย.

การฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์
นอกเหนือจากการฟอกฟันขาวแบบดั้งเดิมแล้ว ทันตแพทย์บางรายเริ่มใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เป็นการรักษาทางเลือกที่ใช้ระยะเวลารักษาน้อย ลูกค้านิยมใช้วิธีการไฮเทคแบบการรักษาด้วยเลเซอร์นี้ แต่เทคโนโลยีนี้นับว่ายังใหม่เกินไปและมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการใช้งานทั่วไป สมาคมทันตแพทยสภาแห่งสหรัฐอเมริกา (ADA) ระบุว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นเทคนิคที่ปลอดภัย แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือรายงานใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้เลเซอร์ในการฟอกฟันขาว.

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย