สุขภาพช่องปากที่ดีทำให้สุขภาพแข็งแรง?

มีการระบุถึงความสัมพันธ์กันของโรคหลอดเลือดสมองและ โรคเหงือกอักเสบ (โรคปริทนต์อักเสบ**) ไว้ในรายงานการวิจัยหลายฉบับ งานวิจัย ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสะสมของแบคทีเรียในเส้นเลือด (เซลส์ที่กักเก็บไขมัน) จากกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นและไม่เป็นโรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง นักวิจัยสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคเหงือกอักเสบเรื้อรังมีความเสี่ยงในการสะสมของแบคทีเรียในเส้นเลือดแดงหลักของคอถึง 4 เท่าของกลุ่มที่ไม่เป็นโรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง (โรคปริทนต์อักเสบ).

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย