ALT

คอลเกตใส่ใจ ทุกวันนี้คอลเกตเข้าถึงเยาวชนมากกว่า700 ล้านคน ใน 80 ประเทศทั่วโลก

โครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใสให้โอกาสเยาวชนที่ต้องการรับการตรวจสุขภาพฟันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเพิ่มพูนความรู้เพื่อปลูกฝังสุขลักษณะนิสัยที่ดี เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จในอนาคต


        และนั่นคือ พลังแห่งรอยยิ้มที่สดใส

See the Power of a Bright Smile

Alt

ร่วมสนุกกับรอยยิ้มสดใสสุขภาพดี กับเกมส์ดอกเตอร์แรบบิตและกลุ่มผู้พิทักษ์ฟัน