ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพปากและฟัน
  • Maximum strength paste or gel formulas with 20% Benzocaine
  • Fast, temporary relief from pain associated with canker sores, and oral irritations
  • Shields from further irritations
Colgate Orabase with Benzocaine Paste
Colgate Orabase with Benzocaine Gel
*Pharmacy Times OTC Supplement, June 2003
  • A breakthrough in pain relief for canker and mouth sores
  • Instant pain relief lasts up to six hours
  • Protective barrier promotes natural healing
  • Easy-to-apply liquid formula with applicators
 

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  ติดต่อเรา
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย