ยาสีฟันคอลเกตโททอลผสมไตรโคลซาน : ยาสีฟันที่ได้รับความไว้วางใจจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ยาสีฟันคอลเกตโททอลที่มีส่วนผสมของไตรโคลซาน : ยาสีฟันที่ได้รับความไว้วางใจจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ยาสีฟันคอลเกตโททอลได้รับการยอมรับจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกด้านสุขภาพช่องปากและฟันมามากกว่า 15 ปี

ด้วยสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยาสีฟันคอลเกต โททอล® ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของไตรโคลซาน 0.3% ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการลดการสะสมของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพในช่องปาก ผลการศึกษาทางคลินิกของยาสีฟันคอลเกตโททอล®ได้รับการตีพิมพ์อย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับยาสีฟันสูตรอื่นๆ ทั้งในเรื่องของความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคอลเกตโททอล® ที่มีการรับรองจาก 90 ผลการวิจัยจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 20,000 คน รวมถึงหน่วยงานการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งหลายซึ่งผลการวิจัยนี้ได้ถูกนำเสนอแก่หน่วยงานผู้กำกับดูแลด้านกฎระเบียบข้อบังคับในหลายประเทศทั่วโลก จนได้รับการยอมรับว่าสารไตรโคลซานในคอลเกตโททอลมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย คอลเกตโททอล®ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาสีฟันชนิดอื่นๆ ในการลดคราบแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพเเหงือกได้ยาวนาน 12 ชั่วโมง * การมีสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ หากปล่อยให้ปัญหาสุขภาพเหงือกเกิดขึ้นและขาดการดูแลที่ถูกต้อง อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาปริทันต์จนอาจต้องสูญเสียฟันในที่สุด การแปรงฟันด้วยยาสีฟันด้วยยาสีฟันคอลเกตโททอล® ที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องสุขภาพเหงือก ฟัน และสุขภาพโดยรวมของช่องปากได้

สถาบันสุขภาพในช่องปาก Cochrane (the Cochrane Oral Health Group) ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงคุณประโยชน์ของสารไตรโคลซานและโคพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นสารประกอบหลักของยาสีฟันคอลเกต โททอล® ผลงานวิจัยนี้ได้ประเมินผลการศึกษาจำนวน 30 ผลงานที่ทำตั้งแต่ปี1990 ถึง 2012 โดยมีผู้เข้าร่วม 14,835 ท่าน (Riley & Lamont 2013) ผลสรุปออกมาว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงอันตรายจากการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ไตรโคลซานและโคพอลิเมอร์ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการศึกษา นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังสรุปเพิ่มเติมว่าหากใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ไตรโคลซานและโคพอลิเมอร์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสุขภาพในช่องปากที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์เพียงอย่างเดียวที่

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัยของ Cochrane (the Cochrane Review) ฉบับเต็มได้ที่

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏระเบียบด้านความปลอดภัยของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์คอลเกต®(ลิ้งค์ไปยังกฏระเบียบของคอลเกต®เกี่ยวกับส่วนผสม)

* คำแนะนำ เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียได้ยาวนาน 12 ชั่วโมง ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ 2 ชั่วโมงหลังแปรงฟัน จากวิทยาศาสตร์ มหิดล ปีที่ 24 หน้า 103-111 พ.ย. 2547

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  Colgate Total Site Map  |  Contact Us
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย